Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Інвалідність внаслідок війни. Умови отримання, пільги та виплати

Величезна кількість українців отримує поранення під час війни, втрачає працездатність. У цій статті розповімо про те, як отримати інвалідність в умовах військового стану.

Хто може отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни?

Згідно пункту 1 Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 685 статус особи з інвалідністю під час війни можуть отримати такі особи:

 • військові ЗСУ (зокрема, добровольчі формування територіальних громад), Нацгвардії, СБУ, поліції, представників інших силових структур і відомств;

 • працівники підприємств та організацій, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

 • регулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких надалі було включено до складу ЗСУ, та інших військових формувань;

 • нерегулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких не включали до складу ЗСУ;

 • волонтери, які забезпечували національну безпеку й оборону та отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій;

 • люди, залучені до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях, у зоні АТО, в районах проведення бойових дій.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» цивільне населення наразі не прирівняне до осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Інвалідність внаслідок війни | © https://libkos.com/ (https://libkos.com/)

Процедура отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій з частковою втратою непрацездатності у разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), відповідно до пунктів 11-13 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Порядку, необхідно отримати, окрім інших, певний пакет документів:

 • довідку командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) (видається у військовій частині);

 • довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

 • довідку ВЛК, свідоцтво про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);

 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених із служби).

Після отриманого поранення, контузії чи каліцтва командир військової частини зобов’язаний підготувати довідку про обставини травми, яку завірити власним підписом і відповідною печаткою, та надати військовослужбовцю або надіслати до відповідного госпіталю. В вищевказаній довідці зазначаються наступні дані:

 • військове звання, прізвище ім’я, по батькові, рік народження військовослужбовця;

 • дата отримання, вид, характер і локалізація поранення, травми, контузії, каліцтва;

 • обставини отримання травми; чи отримана під час виконання робіт; на службі чи у відпустці; у стані алкогольного сп’яніння чи ні інше;

 • дата та номер наказу командира військової частини про призначення розслідування;

 • вказати до якого органу буде представлена дана довідка.

Наявність довідки впливає на формулювання висновку ВЛК, що, в свою чергу, впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги та можливість оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому якщо така довідка не була підготовлена, військовослужбовець повинен написати рапорт на командира військової частини з проханням видати таку довідку.

В рапорті зазначаються:

 • назва військової частини та прізвище, ініціали командира;

 • власне ПІБ;

 • текст наступного змісту: - "прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми (поранення або контузії) отриманої мною під час виконання обов’язків військової служби" та вказати дату та приблизний час поранення;

 • під час яких обставин отримано поранення та в районі якого населеного пункту (місце) сталися події, які призвели до поранення;

 • текст наступного змісту: - "згідно з Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402".

До вищевказаного рапорту додається копія виписного епікризу з медичного закладу, копія висновку ВЛК; пояснення про обставини отримання поранення (оформлюється в довільній формі, з зазначенням всіх детальних обставин отримання травми). Довідково:

 • в поясненні замість «сепаратисти» бажано вживати термін «невідомі озброєні особи»;

 • не вживати точних назв озброєнь, що застосовувались проти особи (наприклад, замість «Град» писати, що «стріляли з механізованих артилерійських установок»)

 • за можливості вказувати свідків та подавати їх пояснення;

 • за можливості додайте також пояснення свідків (інших військовослужбовців, які були з особою в момент отримання поранення).

Всі документи слід направити рекомендованим листом з повідомленням на адресу військової частини. Якщо рапорт та пояснення подаються особисто, зробіть копії всіх документів, та вимагайте особу, яка приймає документи поставити підпис, дату та печатку військової частини на Вашій копії документів.

По закінченню лікування в госпіталі військовослужбовцю видається виписний епікриз та направлення на військову-лікарську комісію (ВЛК).

Якщо вам необхідна підтримка друзів, порада експерта чи психолога або ви просто бажаєте поспілкуватися - ласкаво просимо до

Спільноти EnableMe Ukraine

Військово-лікарська комісія (ВЛК)

ВЛК діють при військово-медичних лікувальних закладах (госпіталях). Військово-лікарська комісія встановлює придатність до військової служби та видає постанову ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) та свідоцтво про хворобу. Дана постанова необхідна для встановлення зв’язку між пораненням та участю у бойових діях.

Відповідно до пункту 21.5 глави 21 розділу II наказу Міністерства оборони України 14 серпня 2008 року № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" формулювання висновків ВЛК залежить від наявності довідки про обставини травми чи інших документів, які підтверджують зв'язок поранення з участю в бойових діях.

В резулятивній частина висновку може міститися наступне:

 • якщо наявна - довідка про обставини травми та посвідчення учасника бойових дій;

 • поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ), пов’язане із захистом Батьківщини;

 • якщо наявна довідка про обставини травми без посвідчення УБД;

 • поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов’язане з виконанням обов’язків військової служби;

 • за відсутності довідки про обставини справи та посвідчення УБД;

 • захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов’язане з проходженням військової служби.

За відсутності довідки про обставини травми надається довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), витяг з наказу по стройовій частині, копію військового квитка та будь-які інші документи, які засвідчують участь в АТО у період отримання поранення. Комісія ВЛК може встановити зв'язок на підставі таких документів. У разі відмови слід звертатися до Центральної ВЛК (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок № 16).

Висновок ВЛК підлягає перегляду після надання довідки про обставини травми, незалежно від часу надання. Висновок ВЛК підлягає перегляду вищою ВЛК.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)

Направлення на обстеження МСЕК видається в медичній роті військової частини. У направленні має бути вказаний строк служби. Для звільнених з військової служби направлення на МСЕК видає районний військкомат.

Комісія МСЕК встановлює:

 1. І, ІІ,ІІІ групу інвалідності;

 2. визначає відсоток втрати непрацездатності;

 3. визначає потребу в протезуванні.

Довідка медико-соціальної експертної комісії є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

Орієнтовний перелік документів, який подають на МСЕК:

 1. копія медичної книжки;

 2. копія паспорта;

 3. копія ідентифікаційного коду;

 4. копія свідоцтва про хворобу від ВЛК, довідка ВЛК;

 5. копія трудової книжки (за наявності);

 6. копія витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (звільнення з військової служби);

 7. копія військового квитка (військовослужбовця);

 8. фото.

При проходженні МСЕК потрібно мати з собою оригінали вищезазначених документів.

По закінченні обстеження видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або вказує відсоток непрацездатності. Дана довідка видається в трьох екземплярах: 1-для органів Пенсійного фонду; 2-для особистого зберігання; 3-для архіву МСЕК.

Довідково: для поранених, які перебувають на лікуванні та не можуть пересуватися:

 • як тільки стан стабілізується, необхідно звернутися до завідувача відділення, в якому перебуває на лікуванні, з проханням пройти МСЕК;

 • документи на МСЕК подає медичний заклад;

 • для оформлення інвалідності скликається "виїзна" МСЕК.

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Якщо інвалідність встановлена, для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особою або її представником подаються письмова заява та довідка МСЕК про групу та причину інвалідності.

Особі з інвалідністю внаслідок війни видаються посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" та відповідний нагрудний знак відповідно до абзацу другого пункту 7 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302

Одноразова грошова виплата

Щорічно до 5 травня при поданні відповідних документів особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога. ЇЇ сума становить:

 1. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби:

 • 1 група - 400-кратний прожитковий мінімум

 • 2 група - 300-кратний прожитковий мінімум

 • 3 група - 250-кратний прожитковий мінімум

 1. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби

 • 1 група - 120-кратний прожитковий мінімум

 • 2 група - 90-кратний прожитковий мінімум

 • 3 група - 70-кратний прожитковий мінімум

 1. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві

 • 1 група - 120-кратний прожитковий мінімум

 • 2 група - 90-кратний прожитковий мінімум

 • 3 група - 70-кратний прожитковий мінімум

Пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Згідно ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються серед інших, зокрема, і такі пільги:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

 • позачергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

 • безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

 • 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

 • 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

 • 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

 • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 • позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.

 • позачергове безоплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

 • право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

 • позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Праця осіб з інвалідністю внаслідок війни регулюється відповідними нормами законодавства України про працю і соціальний захист осіб з інвалідністю;

 • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

 • виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

 • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

 • позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій.

 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

 • позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

На нашому сайті ви також можете знайти інформацію про встановлення 1 групи, 2 групи та 3 групи інвалідності для цивільних.


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті