Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Все про першу групу інвалідності: кому встановлюють, як отримати, розмір виплат, пільги

На сьогодні в Україні налічується близько 2,7 млн. людей з інвалідністю. На превеликий жаль, їх кількість у зв’язку з війною буде зростати. В цій статті ми зібрали всю необхідну інформацію для людей з інвалідністю першої групи.

1 група інвалідності | © Pixabay

Перша група інвалідності в Україні (Pixabay)

Хто може отримати 1 групу інвалідності?

До I групи належать особи з найважчим станом здоров'я, які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, абсолютно залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.

Підставою для встановлення I групи інвалідності є стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, неспроможності до самообслуговування і спричиняють до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у значному III ступені:

 • нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

 • нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;

 • нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

 • нездатність до спілкування;

 • нездатність контролювати свою поведінку;

 • значні обмеження здатності до навчання;

 • нездатність до окремих видів трудової діяльності.

I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я особою з інвалідністю та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.

До підгрупи А належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування.

До підгрупи Б належать особи з високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування.

Як отримати 1 групу інвалідності?

Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

Медико-соціальна експертиза визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

Яка б група не була присвоєна інваліду, раз на рік він повинен проходити повторну комісію. Це стосується і дітей-інвалідів, які повинні проходити переогляд щорічно до свого повноліття. 

Особи, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково).

Які захворювання дають право на отримання 1 групи інвалідності?

Перша група інвалідності встановлюється при:

 1. відсутності очей;

 2. уроджених рудиментарних очних яблуках;

 3. субатрофії обох очних яблук з гостротою зору з пере-носимою корекцією до 0,01;

 4. хронічних, спадково-дегенеративних захворюваннях ЦНС та травмах при незворотних станах та при хронічно-прогре-сувальному перебігу з одним або декількома такими синдромами: геміплегією, вираженим аміостатичним синдромом, вираженою атаксією, гіперкінетичним синдромом з неможливістю стояння та ходьби, тетраплегією, верхньою чи нижньою параплегією або різко вираженим парапарезом, з вираженим нижнім парапарезом зі значним порушенням функції тазових органів, тотальною афазією, вираженим парезом трьох кінцівок;

 5. куксах двох кінцівок: нижніх — на рівні середньої третини стегна і вище, куксах кистей з відсутністю усіх фаланг чотирьох пальців, за винятком першого, чи трьох пальців кисті, включаючи перший, і більш високому рівні ампутації.

Пенсія для людей з 1 групою інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

Відповідно до статті 32 Закону України від 09 липня 2003 року  № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) особи, яким встановлено інвалідність I групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності від 1 до 10 років страхового стажу залежно від віку особи на час, коли її визнано особою з інвалідністю І групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

Розмір пенсії особам з інвалідністю I групи становить 100 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто для визначення розміру пенсії по інвалідності спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку особа мала б право після досягнення пенсійного віку.

Українцям, яким призначено пенсію відповідно до Закону 1058, забезпечено мінімальний розмір пенсії, встановлений на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність (на 01 січня 2022 року — 1 934 гривні, з 1 липня 2022 року - 2027 гривень, з 1 грудня 2022 року - 2093 гривні).

Про соціальні виплати в 2023 році для людей з інвалідністю читайте у нашій статті.

Окрім цього, постановою Уряду від 22 лютого 2021 року № 1271 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» визначено, що щомісячний розмір пенсійної виплати осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону 1058, і мають не менше як 35 років страхового стажу чоловіки і 30 років жінки, не може бути меншим ніж 2 200 гривень.

Отже, за наявності 30/35 років страхового стажу (відповідно для жінок та чоловіків) особа може розраховувати на отримання пенсії по інвалідності I групи в розмірі, не меншому за 2 200 гривень.

Щоб пенсію по інвалідності було призначено з дня встановлення групи інвалідності, заяву про її призначення треба подати до Пенсійного фонду України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності. У разі пропущення цього терміну, пенсія по інвалідності призначається із дня звернення із заявою та відповідним пакетом документів.

У випадку, коли особа з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, вона може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Розмір допомоги складає на 01 січня 2022 року — 1 934 гривні, з 1 липня 2022 року - 2027 гривень, з 1 грудня 2022 року - 2093 гривні.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд.

Розмір надбавки на догляд призначається в таких розмірах:

 • особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А, – з 1 січня 2022 р. – 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б, – з 1 січня 2021 р. – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пільги особам з інвалідністю 1 групи

Люди з інвалідністю 1 групи можуть розраховувати на різні види соціально-побутових пільг.

Пільги на нерухомість для осіб з інвалідністю 1 групи

Інваліди 1 групи мають право на першочергове та позачергове поліпшення житлових умов, а також на отримання житлової нерухомості або земельної ділянки.

Слід додати, що крім цих пільг і переваг, окремі категорії інвалідів (наприклад, чорнобильці, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та ін.) можуть один раз скористатися правом на безкоштовну приватизацію займаних ними та їхніми родинами квартир (будинків) державного або громадського житлового фонду.

Пільги на залізничні квитки для осіб з інвалідністю 1 групи

Інваліди 1 групи загального захворювання (в т.ч. діти-інваліди) та особи, які їх супроводжують (не більше однієї особи), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх маршрутах залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Крім цього, інваліди 1 групи війни мають право безкоштовного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом, а особи, які їх супроводжують (не більше одного супроводжуючого) - мають 50-відсоткову знижку вартості проїзду один раз на рік (туди і назад).

Для того, щоб придбати залізничні квитки зі знижкою 50%, необхідно або купити квитки у касі або на сайті Укрзалізниці при купівлі квитка скористатись знижкою, обравши в меню пункт «Пільговий», (після того, як нажали на «Оформити квитки»), вказавши серію та номер посвідчення. Якщо при заведенні номеру посвідчення програма видає інформацію, що номер відсутній в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), необхідно звернутись до місцевого Управління праці та соціального захисту населення для того, щоб дані були внесені до ЦБІ. (У разі відмови вносити дані, пред'явіть постанову Кабміну від 16/02/2011 № 121 – пункт 7.1, постанова знаходиться за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2011-п).

Як отримати безоплатний проїзд в міському транспорті для Киян з інвалідністю:

Необхідно оформити картку Киянина в будь-якому відділенні Ощадбанку.

Після отримання картки необхідно звернутись до Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), а саме до Відділу субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги і активувати пільги на Картці. Працівник УПСЗН повідомить, коли необхідно підійти і активувати картку на станції метрополітену (перелік на сайті на посиланням http://www.metro.kiev.ua/node/106#8).

Пільги на ЖКГ для осыб з інвалідністю 1 групи

У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», пільги інвалідам по ЖКГ у вигляді пільг на комунальні послуги не передбачені, в тому числі відсутні пільги інвалідам по оплаті за електроенергію. Однак інвалідність може бути встановлена з різних причин.

Якщо мова йде про інвалідність, яка настала в результаті участі в бойових діях, то в такому випадку для громадян, що мають статус інваліда війни 1 групи, передбачені 100% знижки для оплати:

• за користування житлом (квартплату) в межах норм (21 кв.м. загальної площі житла на кожного, хто постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку, і додатково 10,5 кв.м. на сім'ю);

• за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

• за паливо, в т.ч. рідке, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для будинків без центрального опалення.

У такому ж 100-відсотковому розмірі мають право на пільги в ЖКГ інваліди-жертви нацистських переслідувань.

Пільги за комунальні послуги інвалідам 1 групи надаються особам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від неї, а також членам їх сімей, в розмірі:

• 50% знижки плати за користування житлом (квартплати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична та теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги), вартості палива (якщо в будинку немає центрального опалення);

• 50% встановленої плати за проживання в гуртожитку.

Пільги на придбання ліків

Інваліди 1 групи мають пільги на придбання засобів лікування, а саме:

• на 50% знижку при купівлі ліків, які продаються за рецептом лікаря при проходженні амбулаторного лікування.

• на забезпечення засобами реабілітації, протезами та іншими медичними виробами згідно з Порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів від 05.04.2012 № 321.

До переліку пільг інвалідів першої групи по зору можна віднести право на безкоштовне забезпечення тактильними тростинами, аудіоплеєрами і годинниками при наявності відповідного висновку МСЕК.


Вся необхідна інформація про


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті