Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Державна соціальна допомога та пільги для людей з інвалідністю, людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю встановлюється виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Допомога українцям з інвалідністю | © Pexels

Допомога для людей з інвалідністю (Pexels)

Розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю у 2023 році

У 2023 році розміри допомоги такі:

особи з інвалідністю I групи (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн;

особи з інвалідністю II групи (80% прожиткового мінімуму) — 1676,80 грн;

особи з інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) — 1255,80 грн.

Для призначення допомоги необхідно надати такі документи:

— заява;

— декларація про доходи та майновий стан;

— паспорт та код;

— довідку про неотримання пенсії;

— копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи); — 

— копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи).

Розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю у 2023 році

Право на отримання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 2093,00 грн.)

 • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1674,40 грн.)

 • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1255,80 грн.)

 • дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1465,10 грн.)

До державної соціальної допомоги призначається надбавка на догляд:

 • за особою з інвалідністю з дитинства І групи;

 • за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

 • за дітьми з інвалідністю.

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд:

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 4186,00 грн.).

 • Також здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років (з 01.01.2023 – 852,10 грн.)

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 2093,00 грн.)

 • одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1569,75 грн.)

На дітей з інвалідністю:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.101.2023 – 4544,00 грн.)

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 5666,00 грн.)

Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1136,00 грн.)

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1416,50 грн.)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році» одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, в яких розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням надбавок, підвищень, щомісячної державної адресної допомоги) не досягає 2100 гривень, надається щомісячна доплата до державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, підвищується на 50 % розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

1) заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

3) довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);

копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються:

1) заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

3) копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку (для одиноких матерів);

4) копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім);

5) копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини),

6) копія рішення суду про позбавлення батьківських прав;

7) особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді», за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485, та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;

8) копія рішення суду про усиновлення (для усиновлювачів);

9) копія рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

Розмір соціальної допомоги військовим по інвалідності

Якщо інвалідність настала внаслідок поранення чи захворювання при виконанні службових обов’язків, розмір одноразової допомоги становить:

 • I група – 1 073 600 грн (400 прожиткових мінімумів);

 • II група – 805 200 грн (300 прожиткових мінімумів);

 • III група – 671 000 грн (250 прожиткових мінімумів).

Кошти виділяють навіть тоді, коли людину вже звільнили зі служби через вказані причини. Так само нараховують виплати українцям, інвалідність яких настала внаслідок захворювання або нещасного випадку в період проходження військової служби:

 • I група – 322 080 грн (120 прожиткових мінімумів);

 • II група – 241 560 грн (90 прожиткових мінімумів);

 • III група – 187 880 грн (70 прожиткових мінімумів).

Послуги, що надаються особам з інвалідністю безоплатно чи на пільгових умовах

Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах

 • на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, допоміжні засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо);

 • вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо);

 • крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку.

Особи з інвалідністю I та II груп мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю. Особам з інвалідністю I, II груп і сім'ям, у складі яких є два або більше осіб з інвалідністю, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (по хвилинним, по секундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

Особам з інвалідністю I, II груп по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою.

Особам з інвалідністю по слуху надаються послуги із сурдоперекладу та сурдотехніка.

Дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

При наявності медичних показань особи з інвалідністю та діти з інвлідністю мають право на безкоштовне отримання путівок в санаторії. Умови для забезпечення путівками встановлює Кабмін. Батькам дітей з інвалідністю виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за весь період санаторно-курортного лікування дитини. Для отримання виплат за місцем роботи потрібна наявність медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дітьми.

Безоплатне придбання лікарських засобів

Особа з інвалідністю, яка отримує пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, дитина з інвалідністю мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

Особи з інвалідністю I і II груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості.
Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надається пільга на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів.
Особа з інвалідністю та дитина з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Крім того, державою передбачено забезпечення таких осіб, у тому числі дітей з інвалідністю, соціально-побутовим та медичним обслуговуванням. Зокрема, на підставі індивідуальної програми реабілітації, їм надаються:

 • сурдотехнічні засоби

 • протези очей, щелеп, зубів

 • ендопротези, сечо- та калоприймачі

 • протезні вироби та ортопедичне взуття

 • окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати

 • мобільні телефони та факси — для письмового спілкування

 • засоби пересування, в тому числі крісла-коляски з електроприводом і автомобілі (при наявності відповідного медичного висновку)

Дані послуги надаються безкоштовно або на пільгових умовах. Список лікарських препаратів, медичних виробів, засобів реабілітації, а також порядок їх видачі визначає Кабінет Міністрів України (реєстр лікарських засобів за програмою «Доступні ліки»)

Особа з інвалідністю I та II груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. При тому, інформація про право на позачергове обслуговування має бути розташована на видному місці.

Людей з інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю на кордонах пропускають позачергово.

Пільговий проїзд у транспорті

Особи з інвалідністю I та II групи, дитина з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).
Особи з інвалідністю, дитина з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Особи з інвалідністю внаслідок війни I, II груп, особи з інвалідністю внаслідок війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років та більше мають право на безплатний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у внутрішньому сполученні 50% знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні.

Пільгове перевезення осіб з інвалідністю здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування. Звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається.

Для отримання послуги необхідно надати:

 • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» (для дітей);

 • довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни I-II груп та лист талонів;

 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком- вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів;

 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів;

 • посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів;

 • посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів

Для пільгової оплати житлово-комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю 1, 2 і 3 групи необхідно отримати субсидію в органах соціального захисту населення. Оформлення субсидій на газ, опалення, воду та світло (електроенергію) для осіб з інвалідністю здійснюється на загальних підставах, за винятком особливо тяжких захворювань.


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті