Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Центри підтримки студентів з інвалідністю: як вони допомагають здобувати вищу освіту

Заходи, спрямовані на покращення доступності освіти для студентів із інвалідністю, є важливою складовою інклюзивного навчання. Україна не виняток, і у нашій країні починають створюватися центри підтримки студентів з інвалідністю в закладах вищої освіти.

Чоловік на кріслі колясному | © Pexels

Підтримка людей з інвалідністю (Pexels)

Останні роки Україна активно працює над забезпеченням безбар’єрних умов у дитячих садках і змінює систему шкільної освіти, роблячи її більш доступною для дітей з особливими освітніми потребами. Однак після отримання атестату студенти, які раніше потребували підтримки, продовжують навчатися, і наступним важливим кроком є створення центрів підтримки студентів з інвалідністю в університетах.

Що таке центри підтримки

Інклюзивні центри пропонують різноманітні послуги та ресурси, які допомагають студентам з інвалідністю успішно здобувати вищу освіту. Однією з ключових послуг є надання психологічної, педагогічної та іншої підтримки, яка допомагає студентам адаптуватися до умов навчання та подолати різні труднощі, пов'язані із їх інвалідністю.

Зокрема, центри підтримки студентів із інвалідністю надають такі види підтримки:

 • Доступність навчальних матеріалів: Центри забезпечують доступність навчальних матеріалів для студентів із різними видами інвалідності. Це може включати в себе переклади матеріалів на мову жестів, створення аудіо- та видеоматеріалів для студентів із порушеннями зору чи слуху, а також інші налаштування матеріалів з урахуванням потреб студентів.
 • Адаптація навчального процесу: Центри допомагають студентам із інвалідністю адаптуватися до навчального процесу. Це може включати в себе додатковий час на виконання іспитів, коригування методів оцінювання, адаптацію групових занять та інші заходи для полегшення навчання.
 • Психологічна підтримка: Студенти з інвалідністю можуть зіткнутися з психологічними труднощами, пов'язаними із їх інвалідністю та навчанням. Центри надають психологічну підтримку та консультації, щоб допомогти студентам подолати ці труднощі та досягти успіху в навчанні.
 • Доступ до спеціалізованого обладнання: Деякі студенти із інвалідністю потребують спеціалізованого обладнання для навчання. Центри забезпечують доступ до такого обладнання та навчають студентів його використовувати.
 • Підтримка на етапі підготовки до робочого життя: Центри надають студентам підтримку та консультації щодо вступу до робочого життя, включаючи підготовку до співбесід та підбір робочих місць, які відповідають їх потребам.

Центри підтримки студентів із інвалідністю, які існують у вишах багатьох країн, вже показали свою високу ефективність. Вони надають можливість отримувати вищу освіту людям, які інакше зіткнулися б із значними труднощами чи навіть були б відокремлені від цієї можливості. Наприклад, в Університеті Лондона студентам доступна:

1. Підтримка та консультування щодо вступу до університету.
2. Рекомендації щодо універсального дизайну, включаючи адаптацію житла.
3. Послуги спеціаліста з розладів аутичного спектру, який допоможе керувати навчанням та часом в університеті.
4. Направлення на отримання навичок.
5. Направлення на створення особистого плану розвитку (PEEP).
6. Надання інформації про університетські процеси.
7. Надання інформації про додаткове фінансування студентів заочної форми.
8. Інформація про додаткове фінансування іноземних студентів.
9. Вказівки, підтримка перенаправлення та зв’язок із внутрішніми та зовнішніми службами.
10. Семінари та ресурси для самопідготовки.

Хто може отримати підтримку

Важливо відрізняти безбар’єрність від рівності, оскільки безбар’єрність спрямована на створення рівних можливостей для всіх, і для цього деяким особам потрібна більша увага, підтримка та допомога.

Центри підтримки студентів зазвичай надають допомогу наступним категоріям студентів:

 • Люди із специфічними труднощами в навчанні, такими як дислексія, диспраксія чи СПАУ (Синдром порушення активності та уваги).

 • Люди із синдромом Аспергера або умовами спектру аутизму.

 • Люди із порушенням зору.

 • Люди із порушенням слуху.

 • Люди із фізичними обмеженнями.

 • Люди із психічними порушеннями.

 • Люди із хронічними захворюваннями, які впливають на функціонування.

Види підтримки студентів з інвалідністю

Для того, щоб визначити, яка саме підтримка студентам потрібна, університети пропонують їм заповнити анкети, де студентам слід надати інформацію про свою інвалідність та вказати, які саме види підтримки вони потребують для успішного навчання. Важлива частина попередньої оцінки — заповнення форми щодо потреб у підтримці. В ній людина вказує, яка саме форма підтримки була б потрібна, щоб встигати опановувати навчальну програму на рівні з іншими студентами. Це можуть бути:

1. Слайди лекцій, надіслані заздалегідь 

2. Запис лекцій

3. Продовження термінів здачі робіт

4. Коригування і адаптація  презентацій

5. Адаптація групової роботи

6. Підтримка протягом заняття 

7. Матеріали в альтернативних форматах (наприклад шрифтом Брайля, великим шрифтом, кольоровим папером тощо)

8. Фізична підтримка (наприклад, послуги копіювання, бібліотечна або лабораторна допомога)

9. Обладнання (потрібно сказати, яке саме)

10. Навчання / орієнтація з мобільності (для учнів із порушенням зору)

11. Допоміжне програмне забезпечення (наприклад програмне забезпечення для зчитування / збільшення екрана, програмне забезпечення для розпізнавання мови)

12. Вимоги щодо фізичного доступу до навчання 

13. Допомога у записах вручну, наприклад, якщо є труднощі з утриманням предметів.

14. Перекладач жестової мови

15. Технологія підсилення звуку для людей, що користуються слуховими апаратами

Центри підтримки студентів надають різноманітні послуги, включаючи:

 • Адаптацію навчальних матеріалів, таких як слайди лекцій або записи лекцій.

 • Додатковий час для виконання завдань і іспитів.

 • Підтримку під час занять та групової роботи.

 • Допомогу у фізичному доступі до навчальних приміщень.

 • Доступ до спеціалізованого обладнання, такого як комп’ютери чи програмне забезпечення для зчитування.

Підтримка під час іспитів

Окрема увага приділяється підготовці та проведенню іспитів. Студенти з інвалідністю можуть отримувати такі види підтримки:

 • Додатковий час на іспитах.

 • Використання комп’ютера чи допоміжного програмного забезпечення під час іспитів.

 • Вибірковий відпочинок під час іспитів.

 • Можливість складати іспити в окремій кімнаті.

Потрібно розуміти, що немає єдиного вірного формату підтримки та переліку доступних форматів та заходів. Головне — це бажання надати індивідуальну підтримку кожному студенту, якому вона потрібна, щоб всі мали рівні можливості.

Фінансова підтримка (Державна програма)


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті