Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Пільги та виплати для українців з інвалідністю в Польщі

Українці з інвалідністю, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист, можуть розраховувати на низку пільг в Польщі, а також можуть отримувати соціальну допомогу.

Інвалідність у Польщі | © Pexels

Люди з інвалідністю отримують допомогу в Польщі (Pexels)

В деяких випадках особи з інвалідністю можуть отримати допомогу, навіть не маючи тимчасового захисту, але для більшості пільг та виплат необхідно оформити Pesel.

Щоб отримати інвалідність, необхідно мати тимчасовий захист. Про оформлення інвалідності в Польщі читайте в нашій статті.

Пільги для людей з інвалідністю

У Польщі не існує стандартного переліку прав осіб з інвалідністю, який розповсюджуються на всіх. Обсяг підтримки залежить від інформації у висновку про інвалідність.

Пільги та права залежать від ступеня та виду інвалідності, а також додаткових рекомендацій, що містяться у висновку. Частина прав людей з інвалідністю має також локальний характер – кожне місто, воєводство, установа може визначити власні пільги та спрощення. А тому обсяг підтримки для осіб з інвалідністю в різних містах є різним.

Серед пільг ви можете отримати:

 • Професійна реабілітація, спеціальне працевлаштування з використанням певних привілеїв (наприклад, право на додаткову відпустку, більш тривалі перерви у роботі, скорочений робочий день).

 • Співфінансування при купівлі ортопедичного обладнання, допоміжних технічних засобів, що полегшують функціонування цієї людини.

 • Податкові пільги, знижки на зв’язок, звільнення від плати за радіо і телебачення.

 • Соціальні, лікувальні, терапевтичні та реабілітаційні послуги, що надаються установами соціального забезпечення.

 • Пільги під час паркування (паркувальні картки – право на спеціальне розміщення автотранспортних засобів).

Окрема система видачі висновків стосується визначення непрацездатності з метою отримання грошової допомоги. Право на грошову допомогу у зв’язку з непрацездатністю можуть отримати застраховані особи, які відповідають усім наведеним нижче критеріям разом: 

• особа отримала висновок про непрацездатність, 

• має необхідний  – відповідно до віку, коли виникла непрацездатність,  – період трудового стажу (та/або періодів, які зараховуються в трудовий стаж, наприклад, декретна відпустка або навчання у виші), 

• непрацездатність виникла у визначених Законом про пенсії та грошову допомогу з Фонду соціального страхування періодах оплати внесків або періодів, коли внески не оплачувались, або не пізніше ніж протягом 18 місяців після завершення цих періодів. 

Непрацездатною є особа, яка втратила працездатність внаслідок порушення фізичних здатностей організму і не має шансів повернути цю здатність після перекваліфікації. 

Пільги на роботі

Працівник з інвалідністю має право: 

• мати обмежений час роботи до 8 годин на добу та 40 годин на тиждень (відповідно 7 годин та 35 годин у випадку особи з інвалідністю, яка була визнана особою з суттєвим або помірним ступенем інвалідності). Особа з інвалідністю не може бути працевлаштована на нічні зміни та в понаднормових годинах. Увага! Від цього правила передбачені винятки, наприклад, що стосуються роботи в охороні. Особа з інвалідністю може за заявою отримати згоду лікаря медицини праці на те, щоб не користуватися цими правами (тобто виконання роботи на стандартних умовах). 

• отримати необхідні права на робочому місці (пристосування робочого місця до потреб особи з інвалідністю – може стосуватися пристосування робочого місця, а також способу виконання роботи) , 

• на додаткову перерву  – на гімнастику або відпочинок – 15 хвилин протягом дня, які зараховуються до робочого часу

• на додаткову відпустку в розмірі 10 робочих днів протягом календарного року (лише для працівників із суттєвим або помірним ступенем інвалідності), які перебували в трудових відносинах щонайменше протягом року після отримання висновку про інвалідність в помірному або суттєвому ступені. 

• звільнення з роботи зі збереженням права отримувати заробітну плату: 

1. до 21 робочих днів з метою участі в реабілітаційному лікуванні, не частіше одного разу на рік, 

2. з метою проходження спеціалізованих обстежень, лікувальних процедур або процедур, які покращують стан здоров’я, а також з метою отримання ортопедичного обладнання або його ремонту, якщо цього не можна виконати в неробочі часи.

Пільги на навчання

Дитина з інвалідністю або іншими спеціальними потребами в освіті має право на додаткову допомогу та підтримку держави в отриманні освіти найкращим для дитини чином. Щоб скористатися цією підтримкою, дитина повинна отримати висновок, виданий Психологічно-педагогічним консультаційним центром. Це окремий документ, який відрізняється від висновку про інвалідність (який не дає дитині права отримати підтримку в школі). Звертаючись за допомогою до Психологічно-педагогічного консультаційного центру, необхідно звернутися до установи за місцем проживання дитини. 

Консультаційний центр може видати різні висновки залежно від потреб дитини: 

• про необхідність спеціального навчання

• про необхідність індивідуальної річної дошкільної підготовки 

• про необхідність індивідуального навчання 

• про необхідність ревалідаційно-виховних занять

Він також може видати висновок, якщо дитина вимагає в школі іншого виду спеціального ставлення. Школа зобов’язана поважати рекомендацій районного консультаційного центру та виконувати їх. 

У Польщі проводяться різні форми освіти дітей з інвалідністю: 

• інклюзивне навчання  – навчання у звичайній школі з пристосуванням до потреб дитини з інвалідністю, 

• школи з інтеграційними класами  – школи, в яких деякі класи призначені до спільного навчання дітей з інвалідністю та без інвалідності. 

• інтеграційні школи  – школи, де в усіх шкільних класах діти з інвалідністю навчаються разом із дітьми без інвалідності, 

• спеціальні школи  – де навчаються виключно діти із спеціальними потребами. У Польщі діють школи для глухих дітей та молоді або дітей та молоді зі слуховою недостатністю, для незрячих та слабозрячих дітей та молоді, дітей та молоді з інтелектуальними порушеннями, аутизмом та з поєднанням різних видів інвалідності. 

Існує також можливість організувати проїзд до школи дітей, які не пересуваються самостійно. Перелік спеціальних шкіл різних рівнів (від садочка до середньої школи) у Варшаві та поблизьких районах ви знайдете за посиланням.

Польська система освіти передбачає також можливість для дитини навчатися вдома в індивідуальній формі (якщо цього вимагає стан її здоров’я). У цьому випадку вчителі приходять проводити заняття до місця проживання дитини. 

Соціальна допомога для людей з інвалідністю

Цю допомогу можуть отримати також мігранти, на яких розповсюджується дія Закону про соціальну допомогу. Цей закон передбачає різні види підтримки для осіб з інвалідністю:

 1. 500+ додаткова допомога особам не здатним опікуватись собою  самостійно

Допомога у розмірі 500 злотих надається фондом ZUS особам з PESEL UKR (іноземцям, які перебувають у Польщі на законних підставах)

Надається особам:

 • яким виповнилося 18 років

 • які мають рішення про нездатність опікуватись собою самостійно або рішення про повну непрацездатність та нездатність опікуватись собою самостійно 

 • не мають права на пенсію за віком або по інвалідності, не мають встановленого права на іншу грошову допомогу, що фінансується з державних коштів, або коли такі допомоги надаються, але їх сума не перевищує 1896,13 злотих

2. Допомога по догляду за особою з інвалідністю

Надається особам з PESEL UKR (іноземцям, які перебувають у Польщі на законних підставах)

Надається особам, які:

 • є дітьми та визнані особами з інвалідністю 

 • досягли 16-річного віку та мають рішення про інвалідність важкого ступеня

 • старше 16 років і мають середній ступінь інвалідності, якщо інвалідність виникла до 21 року

 • досягли 75 років.

Не надається особам, які:

 • мають право на допомогу по догляду

 • мають членів родини, які мають право на допомогу по догляду за дитиною за кордоном

Компетентний орган для здійснення виплати: MOPS

Розмір виплати: 215,84 злотих  в мiсяць.

 1. Спеціальна допомога по догляду

Надається особам з PESEL UKR.

Надається особам, які:

відповідно до положень Сімейного та Опікунчого Кодексу РП мають аліментні зобов'язання, а також подружжям, якщо вони:

1. не працевлаштовані або не зайняті в іншій прибутковій роботі, або

2. відмовилися від працевлаштування або іншої прибуткової роботи

- для забезпечення постійного догляду за особою, яка має рiшення про важкий ступінь інвалідності або рішення про інвалідність, включаючи показання: необхідність постійного або тривалого догляду чи допомоги іншої особи у зв'язку зі значно зниженою здатністю до самостійного проживання та необхідності постійної участі опікуна дитини в процесі щоденного його лікування, реабілітаціі та освіти.

Спеціальна допомога по догляду призначається, якщо сукупний дохід сім'ї особи, яка здійснює догляд, і сім'ї особи, яка потребує догляду, на одну особу не перевищує мінімального доходу.

Не надається, якщо:

1. особа, яка здійснює догляд:

a) має встановлене право на пенсію за віком, пенсію по інвалідності, пенсію у зв'язку з втратою годувальника у зв'язку зі смертю подружжя, призначену в разі одночасного отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника та іншої пенсії за віком та по інвалідності, на соціальну пенсію, постійну допомогу, компенсаційну допомогу вчителям, допомогу перед виходом на пенсію, допомогу перед виходом на пенсію або додаткову допомогу батькам

б) має встановлене право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду, допомогу для опiкунiв

в) має рiшення про важкий ступінь інвалідності;

2. особа, яка потребує піклування, була поміщена в прийомну сім'ю, за винятком спорідненої прийомної сім'ї, в дитячий сімейний будинок або, у зв'язку з необхідністю виховання, ревалідації чи реабілітації, в установу, що здійснює цілодобовий догляд, у тому числі в спеціальній школі та навчальному центрі, за винятком суб'єкта господарювання, який здійснює медичну діяльність, та користується там цілодобовим доглядом більше 5 днів на тиждень;

3. інша особа, що має встановлене право на достроковий вихід на пенсію для особи, яка потребує догляду;

4. особа, яка потребує догляду, має право на доплату до допомоги сім'ї, право на спеціальну допомогу по догляду, право на допомогу по догляду або право на допомогу для опiкуна,

5. Для особи, яка потребує догляду, інша особа має право за кордоном на пільгу для покриття витрат, пов'язаних з доглядом, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення.

Компетентний орган для здійснення виплати: MOPS

Розмір виплати: 620,00 злотих в мiсяць.

 1. Допомога по догляду за особою, у зв’язку із звільненням з роботи чи іншої оплачуваної роботи за власним бажанням

Надається особам з PESEL UKR

Надається особам:

1. матері або батькові,

2. фактичному опікуну дитини,

3. особі, яка є спорідненою приємною сім'єю.

4. іншим особам, які відповідно до положень Сімейного та опікунчого Кодексу мають аліментне зобов'язання (за додаткових умов), за винятком осіб з важким ступенем інвалідності

– якщо вони не працюють або звільняються з роботи або іншого оплачуваного місця праці з метою догляду за особою з важким ступенем інвалідності або рішенням про інвалідність, включаючи показання: необхідність постійного або тривалого догляду або допомоги іншої особи у зв'язку зі значно зниженою здатністю до самостійного життя, і необхідністю постійної участі опiкуна дитини в процесі його лікування, реабілітації та виховання на щоденній основі.

Виплата по догляду надається, якщо інвалідність особи, яка потребує догляду виникла:

1. не пізніше 18-річного віку, або

2. під час навчання в школі або вищому навчальному закладі, але не пізніше ніж до досягнення 25-річного віку.

Компетентний орган для здійснення виплати: MOPS

Розмір виплати: 2458 злотих в місяць.

 1. Співфінансування PFRON медичних виробів за запитом

Надається особам з PESEL UKR (особи, перебування яких є законним на підставі Законy про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі)

Надається особам, які:

мають документ, що підтверджує перший або другий ступінь iнвалiдності, виданий за українською системою інвалідності, а в разі відсутності такого документа достатньо декларації про його володіння.

Компетентний орган: PFRON

 1. Надбавка до виплати по догляду за особою.

Право на отримання доповнення не залежить від наявності PESEL UKR.

Надається особам, які:

 • мають право на пенсію за віком або по інвалідності в Польщі, якщо вони були визнані повністю нездатними працювати і жити самостійно або досягли 75-річного віку

 • особа, яка має право на пенсію за віком або по інвалідності, перебуваючи в установі по догляду та лікуванню або в установі по догляду i піклуванню, не має права на допомогу по догляду, хіба що вона не перебуває за межами цього закладу більше 2 тижнів протягом місяця.

Компетентний орган для здійснення виплати: ZUS

Розмір допомоги: 256,44 злотих  в місяць 

 1. Соціальна пенсія 

Право на отримання пенсії не залежить від наявності PESEL UKR.

Надається іноземцям, які мають:

 • дозвіл на постійне проживання

 • дозвіл на довгострокове проживання резидента ЄС

 • дозвіл на тимчасове проживання відповідно до статті 127 або статті 186(1)(3) Закону про іноземців

 • статус біженця, додатковий захист

 • картку проживання з анотацією «доступ до ринку праці» (додаткові умови)

 • є членами сім'ї громадян ЄС (додаткові умови)

Надається особам:

 • які досягли 18 років

 • при наявностi довідки медичної комісії ZUS про повну непрацездатність у зв'язку з порушенням пристосованості організму, що виникло:

a) до досягнення 18-річного віку;

б) під час навчання (також під час канікул або відпустки деканату):

 • які навчаються в школі або університеті до 25 років,

 • під час навчання в докторантурі або науковій аспірантурі.

Компетентний орган для здійснення виплати: ZUS

Розмір допомоги: 1338,44 злотих в місяць

 1. Пенсія по непрацездатності

Право на отримання пенсії не залежить від наявності PESEL UKR.

Надається особам, які:

 • мають довідку медичної комісії ZUS про непрацездатність,

 • працювали в Польщі і сплачували страхові внески

 • непрацездатність виникла протягом періодів сплати внесків або внесків, зазначених у Пенсійному законі, або протягом 18 місяців з моменту закінчення цих строків.

Компетентний орган для здійснення виплати: ZUS

Розмір пільги: 1338,44 злотих в місяць.

Особи з інтелектуальною або психічною інвалідністю, а також з аутизмом можуть звернутися до Центру соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej  – OPS) з клопотанням про надання спеціальних послуг по догляду, спрямованих на навчання та розвиток вмінь, необхідних для самостійного життя. Деякі органи місцевого самоуправління надають послугу особистого асистента для особи з інвалідністю в межах проекту (тобто, коли установа залучить на цю мету додаткові кошти).

Корисні контакти

 • Міська комісія з питань видачі висновків про інвалідність (Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) (видача висновків про інвалідність) ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa http://www.wcpr.pl/kontakt/ dzial-orzecznictwa-o-niepelnosprawnosci/ 

 • Столичний центр осіб з інвалідністю (Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych) (комплексне обслуговування осіб з інвалідністю, зокрема видача висновків про інвалідність, надання дотацій з бюджету Державного фонду реабілітації осіб з інвалідністю (PFRON), карти паркування для осіб з інвалідністю, контакт-центр) Ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa Тел. 22 509 71 19 

 • Управління праці (Urząd Pracy) – обслуговування осіб з інвалідністю (підтримка осіб з інвалідністю на ринку праці) Ul. Młynarska 37, Warszawa http://warszawa.praca.gov.pl/ 

 • Інформаційно-координаційний пункт для осіб з інвалідністю (Punkt InformacyjnoKoordynujący dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) Al. Solidarności 93 00-144 Warszawa Тел./ +48 661 439 072, адреса e-mail: pikon@wcpr.pl

 • Відділ допомоги особам з інвалідністю столичного міста Варшави (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miasta st. Warszawy) (інформація про пропозицію міста для осіб з інвалідністю, контактна інформація варшавських позаурядових організацій, які надають допомогу особам з інвалідністю) ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (Бюро допомоги та соціальних проектів столичного міста Варшави (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy) перший поверх, каб. 10, 14, 20 i 21) 

 • Фонд EcoTextil Безкоштовний прокат реабілітаційного обладнання для осіб з інвалідністю (інвалідні візки, реабілітаційні велотренажери, милиці, ходунки) 604 085 663 fundacja@ecotextil.pl https://ecotextil.pl/sprzet-rehabilitacyjny


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті