Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

Статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Як отримати?

Внаслідок війни в Україні кількість зниклих безвісти стрімко зростає.

Пошук

Особи, зниклі безвісти

В нашій статті розглянемо, як отримати статус особи, зниклої безвісти, в Україні.

Хто може бути визнаним особою, зниклою безвісти за особливих обставин?

Особою, зниклою безвісти за особливих обставин (далі скорочено - зникла особа) вважається особа, що зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Важливі аспекти цього статусу:

·        Особа набуває статусу зниклої особи з моменту внесення про неї відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі скорочено - Реєстр), на підставі заяви про факт зникнення.

·        Іноземці чи особи без громадянства, які зникли на території України і перебували тут на законних підставах, також можуть набути статус зниклої особи.

Хто може подати заяву про факт зникнення?

Заява про розшук зниклої особи може бути подана:

·        родичем такої особи;

·        представником військового формування;

·        органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об'єднанням;

·        будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Також, заява про розшук зниклої особи може бути подана Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (якщо перелічені вище особи звернулися до Уповноваженого з повідомленням про зникнення особи)

Куди подається заява?

Заява про розшук зниклої особи подається до територіального органу Національної поліції України.

У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов'язана інформувати Уповноваженого протягом 3-х днів з моменту отримання такої інформації або заяви.

Майно зниклої особи

Над майном зниклої особи може бути встановлено опіку:

-        опіка встановлюється нотаріусом за заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування

-        у випадку, якщо опікун над таким майном утримує інших осіб, то таке утримання може здійснюватися за рахунок майна зниклої особи

-        нотаріус призначає опікуном над майном фізичну особу з повною цивільною дієздатністю (настає з досягнення повноліття та за письмовою згодою такої особи), зокрема з числа близьких родичів або членів сім'ї зниклої особи, або ж орган опіки та піклування

-        опікуну видається свідоцтво про опіку над майном, до якого також  долучається акт опису такого майна, який є невід'ємною частиною свідоцтв.

Діти зниклої особи

У разі якщо зникли обидва з батьків дитини, то над такою дитиною встановлюється опіка/піклування.

Якщо на утриманні зниклої особи були повнолітні особи, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, над такими особами встановлюється опіка.

Сімейний стан зниклої особи

Набуття правового статусу зниклої особи не змінює її сімейного стану до того часу, поки не буде розірваний шлюб за заявою другого з подружжя у зв'язку з визнанням особи безвісно відсутньою або оголошенням її померлою.
Для загального розуміння:
•    особа може бути визнана безвісно відсутньою судом, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування
•    оголошення особи померлою, на відміну від визнання особи безвісно відсутньою, можливе, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років.
Особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (як подружжя), також вважаються родичами відповідно до чиннного законодавства.

Місце роботи та займана посада зниклої особи

За зниклою особою зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Права родичів зниклих осіб

Близькими родичами та членами сім’ї зниклої особи вважаються: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Близькі родичі та члени сім’ї зниклої особи мають наступні права:

·        на отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку;

·        на отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи (якщо таке стане відоме), чи обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме);

·        органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку та/або розшуку зниклих осіб, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати розшуку, близьким родичам та членам сім’ї таких осіб;

·        члени сім’ї зниклої особи мають право на соціальний захист;

·        громадяни, громадські об’єднання, приватні юридичні особи з власної ініціативи, за погодженням з Національною поліцією України, мають право брати участь у розшуку зниклих осіб, надавати допомогу і сприяння органам Національної поліції України у розшуку таких осіб та у випадку їх залучення мають право отримувати від державних органів інформацію про зниклу особу, маршрут та територію, на яких доцільно проводити розшук, іншу інформацію, яка може сприяти ефективному розшуку особи.

Витяг з Реєстру

Для того щоб близькі родичі військовослужбовця/-иці, який/-а зник/-ла безвісти, могли отримати відповідні права, необхідно отримати витяг з Реєстру, і оформити посвідчення члена сім'ї цієї особи.

Щоб отримати витяг необхідно надіслати заяву до Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України електронною поштою - pgmia@mvs.gov.ua, яка міститься на сайті МВС, а також можна надіслати цю заяву в паперовому вигляді на адресу МВС - м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

До заяви потрібно обов’язково прикріпити копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинний зв’язок. Наприклад, якщо заяву надсилає дружина, то потрібно надати свідоцтво про шлюб. Також слід надати копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного/-ї, де чітко видно його/її особисті дані. Витяг буде надіслано заявнику на вказану в заяві електронну адресу або на зворотну поштову адресу.

Перевірка особи та надання їй статусу зниклої здійснюється протягом 30 календарних днів.

Як отримати посвідчення члена сім’ї зниклої особи-військовослужбовця/-иці

Отримати таке посвідчення можуть батьки, подружжя та діти такої особи. Для цього потрібно написати заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем вашого фактичного проживання. Тобто якщо ви переїхали, наприклад, з тимчасово окупованої території, то можете звернутися до ТЦК за вашим теперішнім місцем проживання.

До такої заяви необхідно додати:

·        паспорт або свідоцтво про народження та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;

·        сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.

Соціальний захист родин зниклих осіб

Саме посвідчення члена сім’ї зниклої особи підтверджує право родичів зниклих осіб на отримання соціальних гарантій від держави. Зокрема пільги на проїзд громадським транспортом і на оплату житлово-комунальних послуг.

Також члени сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця можуть переоформити його грошове забезпечення на себе. Для цього потрібно звернутися до військової частини, через ТЦК.

Члени сім’ї зниклої особи мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням таких особливостей:

·        непрацездатні члени сім’ї зниклої особи, які були на її утриманні, незалежно від наявного в зниклої особи страхового стажу, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

·        дітям зниклої особи пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні зниклої особи;

·        батьки і чоловік або дружина зниклої особи, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів  існування;

·        право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

·        пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується членам сім’ї зниклої особи за весь час, протягом якого зникла особа зберігає цей статус;

·        право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника припиняється з дня, наступного за днем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмітки про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків зниклої особи;

у випадку смерті зниклої особи, яка мала статус зниклої безвісти, чи у випадку визнання її померлою родичі такої особи мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

 

Матеріал створено за підтримки PravoVsim.org.


Чи була корисною Вам ця стаття?

Повідомити про помилку? Повідомте зараз.

Знайдіть відповіді на всі ваші запитання у нашій Спільноті